Vooropleiding Theater Amsterdam 020 78 555 01 mail 06 474 26 474

Vooropleiding Theater Amsterdam

Hieronder vindt u alle informatie omtrent de Stichting Vooropleiding Theater Amsterdam.

Contactgegevens
Doelstellingen
Bestuursleden
Beleidsplan
Statuten
Jaarverslag
Financieel overzicht

ALGEMENE INFORMATIE
Stichting Vooropleiding Theater Amsterdam
Postjesweg 1
1057 DT Amsterdam
_______________________

Artistieke leiding:
Mark Ram

Bestuursleden:
Voorzitter: Olaf Malmber
Secretaris: Marijke Schermer
Penningmeester: Rein Hofman

020 78 555 01
06 474 26 474

Je kunt ons ook whatsappen door hieronder te klikken:
06 474 26 474

info@vooropleidingtheateramsterdam.nl

Stichting Vooropleiding Theater Amsterdam
KVK: 74095773
RSIN: 859770321
IBAN: NL15BUNQ2208680871
_______________________

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt.
Je kan ons bellen en ook mobiel whatsappen,
indien je dat prettig vindt.

Wij leggen je graag uit of we iets voor je kunnen
betekenen en of Vooropleiding Theater Amsterdam
iets voor je is.
_______________________

Vertrouwenspersoon:
Stichting Vooropleiding Theater Amsterdam heeft
een vertrouwenspersoon waar studenten voor een
onafhankelijk luisterend oor terecht kunnen.
Vertrouwenspersoon: Lieke-Rosa Altink

DOELSTELLING

Vooropleiding Theater Amsterdam stelt zichzelf ten doel om jonge talentvolle mensen (16-21 jaar) voor te bereiden op de audities van de HBO-toneelscholen in Nederland om zodoende hun kansen op een carrière als acteur te verhogen. Via talentontwikkeling stimuleren we jongeren om zichzelf te ontwikkelen en op termijn een plek te veroveren in het professionele podiumkunsten-landschap.

Vooropleiding Theater Amsterdam (VTA) werd opgericht vanuit de behoefte aan specifieke talentontwikkeling van jongeren ter voorbereiding op hun auditie bij één van de vier HBO-toneelscholen (Amsterdam, Arnhem, Maastricht en Utrecht), de Mime-opleiding in Amsterdam, of het HBO theaterkunstonderwijs zoals Fontys en Codarts.

BESTUUR EN BELONINGSBELEID

De Stichting werkt voornamelijk met acteurs in de vorm van zzp’ers. De bestuurders van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden vergoed. De medewerkers in de vorm van docenten ontvangen een salaris conform CAO. De organisatie wordt op vrijwillige basis zowel artistiek als administratief ondersteund. Hiervoor wordt geen vergoeding ontvangen. De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Mocht er in de toekomst een medewerker in dienst treden dan ontvangt deze een salaris conform de van toepassing zijnde functieregeling en salarisschalen, waarbij deze gebaseerd zijn op vergelijkbare functies bij andere vooropleidingen en de CAO theater.

ACTIVITEITEN 2020

Hieronder vindt u de jaarlijkse verslagen van onze activiteiten. De stichting draagt jaarlijks verantwoording af over haar inspanningen. Eind 2020 begin 2021 vindt u hier het eerste verslag.

FINANCIELE ADMINISTRATIE

Jaarlijks vindt u hieronder de publicatie van de stand van de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting. Begin 2021 zal de eerste publicatie plaatsvinden. De stichting en Fidemon Adminstraties zijn tevens bereikbaar voor nadere toelichting. john@fidemon.nl

Onze locatie