Vooropleiding Theater Amsterdam 020 78 555 01 mail 06 474 26 474

De toneelschool resulteert in artistiek inzicht en engagement

HBO toneelscholen zorgen voor een brede opleiding, waarin alle belangrijke elementen voor acteurs centraal staan. Het gaat om het ontwikkelen van technische vaardigheden, maar ook om de artistieke ontwikkeling. De toneelschool resulteert in artistiek inzicht en engagement bij afgestudeerde acteurs. Het is de combinatie van verschillende elementen die zorgt voor een brede volwaardige opleiding.

Op de theaterschool in Amsterdam krijgen studenten bijvoorbeeld hun eigen ‘bloedgroep’. Aan de hand daarvan kunnen ze aan de slag met muzikaal theater of krijgen ze de vakken die ze helpt om zich als performer te ontwikkelen. Tijdens de vooropleiding zorgen we voor een goede aansluiting op deze richtingen, door verschillende aspecten van spel te behandelen.

Stijl en smaak tijdens de toneelopleiding

Acteurs en kleinkunstenaars ontwikkelen tijdens de opleiding stijl, smaak, persoonlijkheid, vakmanschap en visie. Het zijn belangrijke elementen die zorgen voor een volwaardige acteeropleiding. Studenten leren ‘goed’ te acteren, door technische vaardigheden aan te leren en zich eigen te maken. Daarnaast is er veel aandacht voor een bredere ontwikkeling voor het vakmanschap en kunstenaarschap. Dit creëert acteurs die niet alleen technisch goed kunnen acteren, maar zich ook in het kunstenaarslandschap weten te verhouden en in staat zijn daaraan iets toe te voegen.

Artistiek inzicht en engagement voor studenten

Qua technische elementen zijn er talloze onderdelen die getraind worden gedurende de opleiding. Denk aan de stem, het fysiek, de verbeelding, fantasie, emotionaliteit, gevoeligheid. Deze elementen spelen belangrijke rol voor een acteur. Dat geldt voor de theaterschool in Amsterdam, net als voor de andere HBO toneelscholen. Ze ontwikkelen zowel technische en ambachtelijke vaardigheden van de studenten, maar ook artistiek inzicht. Op die manier ontstaat er een acteur die zich breed ontwikkelt.

We zijn hofleverancier voor de verschillende HBO toneelscholen in het land. Dat betekent onder andere dat we een goede band hebben met de theaterschool in Amsterdam, de toneelschool in Arnhem en de toneelacademie in Maastricht. We ontvangen studenten uit heel Nederland vanuit verschillende jeugdtheaterscholen zoals bijvoorbeeld de scholen in Den Haag en maar ook de jeugdtheaterscholen in Rotterdam en Groningen. Op die manier hebben we een brede instroom en is het talent bij onze jongeren inspirerend en veelvuldig aanwezig. Wij leveren hierdoor veel studenten af bij de verschillende theaterscholen en werken hard om jonge acteur zo goed mogelijk  voor te bereiden.

Inschrijven voor de toneelschool

Enthousiast over onze vooropleidingen voor het theater en benieuwd hoe je de grootste kans maakt tijdens de audities? We hebben veel ervaring met studenten die naar de theaterschool in Amsterdam gaan. Net als studenten die naar de andere HBO toneelscholen in Nederland gaan.

Je kunt je eenvoudig online inschrijven of contact opnemen. We vertellen je graag meer over de beschikbare vooropleidingen, net als de manier waarop de studenten uiteindelijk aan de slag gaan als acteur. Op het witte doek, in het theater en voor televisie. We werken met professionals van de HBO toneelscholen, en acteurs die je vanuit de praktijk vertellen over hun ervaringen.