Vooropleiding Theater Amsterdam 020 78 555 01 mail 06 474 26 474

Theaterschool Amsterdam

Heb je de ambitie en de wens om naar de Theaterschool in Amsterdam te gaan (de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie) en wil je een gedegen Vooropleiding Theater volgen dan ben je welkom bij Vooropleiding Theater Nederland. Ambitieuze jongeren helpen wij graag verder. Kijk op onze website welke mogelijkheden we bieden voor jongeren om zich te ontwikkelen. Hieronder vind je ook informatie over de ATKA (Theaterschool Amsterdam) en de vereisten die ervoor nodig zijn om aan een dergelijke opleiding te starten.

KLIK HIER VOOR DE WEBSITE VAN DE ATKA

Als je aanleg hebt om toneelspeler of kleinkunstenaar (cabaretier, entertainer, theaterzanger) te worden, kun je bij de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie terecht om je te ontwikkelen tot professioneel podiumkunstenaar. Om toegelaten te worden is het van belang dat je beschikt over uitzonderlijke talenten én een ijzeren doorzettingsvermogen en motivatie.

Oud-artistiek leider Ruut Weissman over de ATKA:

Als je aanleg hebt om toneelspeler of kleinkunstenaar (cabaretier, entertainer, theaterzanger) te worden, kun je bij de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie terecht om je te ontwikkelen tot professioneel podiumkunstenaar. Om toegelaten te worden is het van belang dat je beschikt over uitzonderlijke talenten én een ijzeren doorzettingsvermogen en motivatie.

Theaterschool Amsterdam en de academie voor Kleinkunst

De Amsterdamse Toneelschool, en de Academie voor Kleinkunst zijn sinds 2001 samengevoegd tot één opleiding: De Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. De opleiding levert geëngageerde acteurs en kleinkunstenaars af met stijl, smaak, persoonlijkheid, vakmanschap en visie. Door de student uit te rusten met technieken, kennis, artistiek inzicht, en engagement wordt aanleg en motivatie omgezet in talent. Talent dat in de beroepspraktijk oorspronkelijk, zelfstandig en krachtig zijn of haar eigen weg zal kunnen volgen.

Studenten komen de theaterschool Amsterdam binnen met een eigen ‘bloedgroep’. Sommigen voelen zich verwant met teksttoneel. Anderen hebben meer affiniteit met muzikaal theater. Weer anderen voelen zich meer performer/entertainer dan acteur voor het repertoiretoneel. De school neemt dit gegeven van de ‘bloedgroepen’ serieus. Toch is het onderwijsaanbod in de eerste twee jaar voor alle studenten zo goed als gelijk.

De ervaring heeft ons geleerd dat de verbreding van het aanbod in de eerste jaren juist ten goede komt aan de uiteindelijke specialisatie en de verdieping ervan. Met andere woorden: een tekstacteur die in de basis van zijn of haar opleiding ook te maken krijgt met muzikaal theater en theatermaken ontwikkelt zich hierdoor tot een veelzijdige en eigenzinnige tekstacteur. De muzikaal performer die grondig toneellessen heeft gevolgd en de literatuur kent, wordt een interessantere theaterzanger of cabaretier. In veel toonaangevende theatervoorstellingen wordt gebruik gemaakt van meerdere disciplines en genres die met elkaar versmelten. Met ons opleidingsprogramma lopen wij voorop in deze ontwikkeling, zonder dat we de oorspronkelijke ‘bloedgroep’ laten verwateren en vervlakken.

De Theateropleiding

De eerste twee jaren zijn basisjaren, waarin je verplichte vakken, trainingen en projecten volgt, die gezamenlijk de elementaire grondslagen moeten leggen voor vakmanschap, artistieke ontwikkeling en vakinzicht. Denk hierbij aan acteren, muziek, beweging, zang, stem, theorie, tekstschrijven, compositie en programmamaken. Verder wordt er al in kleine zelfgemaakte voorstellingen en in een geregisseerd project gespeeld. In het derde jaar wordt het les aanbod meer gericht en op maat gesneden. Teksttoneel en muzikaal theater zijn de te onderscheiden specialisaties. Zo kun je je ontwikkelen tot acteur voor het moderne en klassieke repertoiretoneel en tot acteur/podiumkunstenaar/maker voor het muzikaal theater en het theaterentertainment. In het laatste jaar van de opleiding staan een stage buiten de theaterschool en afstudeerprojecten op het programma.

Afgestudeerde acteurs

Afgestudeerde studenten aan de theaterschool hebben een stevige basis om als professional aan de slag te gaan bij een groot toneelgezelschap of bij een productiehuis. Ook in de musicalwereld vinden oud-studenten werk. Sommigen beginnen hun eigen toneel-of cabaretgezelschap. Er bestaat in specifieke gevallen de mogelijkheid om na de bacheloropleiding door te stromen naar de master Theaterzanger/Singerperformer.

Toelating en selectie:

Jaarlijks melden zich zo’n 1000 kandidaten aan voor de opleiding. Slechts een zeer klein deel hiervan kan ‘worden toegelaten tot de opleiding. Bij de selectie wordt beoordeeld of de kandidaat over de fysieke, artistieke en mentale aanleg beschikt om zich te kunnen ontwikkelen tot professioneel acteur of kleinkunstenaar. De selectieprocedure bestaat uit het schrijven van een motivatiebrief en een auditie toneelschool die bestaat uit een aantal verschillenden ronden.

DE ATKA

 

Gebouw van de Theaterschool Amsterdam

Meer informatie over de Theaterschool Amsterdam

De theaterschool Amsterdam heet de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie, kortweg ATKA. Het is de hbo-toneelschool in Amsterdam die opleidt tot acteur of performer, zowel klassiek als modern en voor muziek en het kleinkunsttheater. De hbo-toneelschool leidt op voor film en televisie, van drama tot aan cabaret.

De theaterschool biedt een breed studieprogramma en werkt met zoveel mogelijk docenten uit de praktijk. Het biedt je een interessant beroepsperspectief, al dien je aan de andere kant rekening te houden met strenge eisen voor de toelating en aanmelding.

Studieprogramma ATKA

De theaterschool Amsterdam hanteert een breed studieprogramma, om zoveel mogelijk studenten met hun eigen affiniteit aan te kunnen nemen. Sommigen zijn gek op teksttoneel, terwijl anderen excelleren in muzikaal theater of in de brede zin als performer of acteur. Door de verschillende kwaliteiten van individuele studenten de ruimte te bieden biedt de theaterschool verdieping door verbreding. Tijdens de eerste 2 jaar volg je een gemeenschappelijk studieprogramma, daarna bestaat er de kans tot specialisatie en verdieping. Bovendien legt de Amsterdamse theaterschool de nadruk heel duidelijk op samenwerking tussen verschillende disciplines. Om die reden werkt de ATKA bijvoorbeeld samen met Regie en het Conservatorium van Amsterdam.

Praktijk en beroepsperspectief

De theaterschool Amsterdam laat ook haar studenten aan het woord over de praktijk en het toekomstperspectief. Voorbeelden van afgestudeerden zijn: George Tobal werd geselecteerd voor The Best of ITs on Tour 2012 en werd in het NRC gerecenseerd met de woorden: ‘briljant engagement’ in de afstudeervoorstelling Vertreksvergunning. Yara Allink is inmiddels actief in het theater en vindt het heerlijk dat iedere avond weer uniek en anders is. Ze houdt van het theater dankzij het contact tussen de kunstenaar en de toeschouwer. Afgestudeerde studenten van de theaterschool Amsterdam spelen onder andere in Soldaat van Oranje, Hij Gelooft in Mij en De Driestuiversopera. Ook studeerden De Vliegende Panters, Acda en de Munnik en Droog Brood er ooit af. Film en televisie zijn ook belangrijke werkgevers, bijvoorbeeld voor de oud-studenten Katja Herbers, Carice van Houten en Alex Klaassen.

Toelating en aanmelding op de theaterschool Amsterdam.

De toelating en aanmelding op de theaterschool Amsterdam is streng, de audities bestaan uit 3 verschillende delen. Na ieder deel oordeelt een commissie of het mogelijk is om door te stromen naar de volgende ronde. Als onderdeel van het inschrijfformulier is het onder andere van belang om een filmpje te uploaden van maximaal anderhalve minuut, geïnspireerd op een poëtische tekst op de website van de ATKA .

Vooropleiding voor de theaterschool in Amsterdam

Droom je van de theaterschool in Amsterdam en zoek je naar de beste methode om je daarop voor te bereiden? We verzorgen bij Vooropleiding Theater Nederland workshops, cursussen om door te stromen naar acteeropleidingen, waarmee jij het beste in jezelf naar boven kunt halen. Je kunt werken aan de vaardigheden die je nodig hebt om een kans te maken om aangenomen te worden op de theaterschool in Amsterdam, bijvoorbeeld om carrière op het toneel te kunnen maken of meer de richting van de Kleinkunstacademie te verkiezen.

Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie

De theaterschool in Amsterdam heeft in 2001 een nieuwe naam gekregen. Het is inmiddels de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie, omdat de beide specialisaties destijds hebben besloten om de handen ineen te slaan. Je werkt er aan je vaardigheden als acteur om met stijl, smaak en persoonlijkheid een rol neer te zetten. Bovendien ligt er een sterke nadruk op vakmanschap en visie. Dat zijn elementen die we ook in de workshops, cursussen en vooropleidingen goed naar voren laten komen. De vooropleiding voor het theater helpt je op die manier klaar te stomen voor de theaterschool in Amsterdam.

“Vooropleiding Theater Nederland vormde voor mij de ideale opstap naar de theaterschool. Ik werkte er aan belangrijke vaardigheden, mijn persoonlijkheid en visie. Het bracht me bovendien de ambitie om het best mogelijke uit mezelf te halen, dankzij de lat die ze er behoorlijk hoog hebben liggen.”

Naar de theaterschool in Amsterdam

Wil je naar de theaterschool in Amsterdam? De studenten hebben allemaal een eigen ‘bloedgroep’. De één ziet zichzelf al stralen binnen het teksttoneel, terwijl de volgende meer heeft met muzikaal theater. Ben je een ware entertainer of houd je aan de andere kant van het repertoiretoneel? De theaterschool neemt alle studenten even serieus en zorgt voor een breed onderwijsaanbod, waarin alle aspecten aan bod zullen komen.

Wij proberen die brede oriëntatie ook zo goed mogelijk te hanteren voor onze eigen acteerworkshops, acteercursussen en programma’s. Op die manier sluiten we niet alleen mooi aan op de visie van de theaterschool, we zorgen er daarnaast voor dat je een breed palet aan vaardigheden kunt ontwikkelen. Dit komt de kansen op de theaterschool en uiteindelijk in het theater of op het toneel sterk ten goede.

De theaterschool in Amsterdam hanteert strenge voorwaarden voor de studenten die er mogen komen studeren. Het is daarom verstandig om je daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Met een acteercursus of een workshop kun je de kans op toelating zo groot mogelijk maken, waardoor je de kans krijgt om je daar aan te melden en te werken aan je vaardigheden als acteur.

Wil je graag acteur worden en zie je de theaterschool in Amsterdam als de ideale basis om dat voor elkaar te gaan krijgen? Je kunt je online inschrijven voor onze acteerlessen. Heb je vragen over onze werkwijze? Neem contact met ons op, we beantwoorden je vragen graag.